เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus

 

ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิก<<

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus

วิทยากรโดย คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง

Google for Education Certified Trainer

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

รายละเอียด / หัวข้อบรรยาย

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

บรรยาย และแนะนำฟีเจอร์ที่น่าสนใจของการนำ Google Workspace for Education Plus ไปใช้ในการสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

●     การสร้างตารางนัดหมายกิจกรรม (Event) อย่างมีประสิทธิภาพผ่านด้วย Google Calendar

●     การใช้เครื่องมือสื่อสารการทำงานร่วมกันภายในองค์กรด้วย Google Chat และ Google Meet

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

●     บรรยายเรื่อง การจัดการสื่อสารในห้องเรียนด้วย Google Classroom การตรวจสอบรายงานความเป็นต้นฉบับ

●     บรรยายเรื่อง การอนุมัติเอกสาร ให้การอนุมัติโดยตรงจากในไดรฟ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

●     บรรยายเรื่อง การค้นหาอัจฉริยะในการค้นหาข้อมูลขององค์กรด้วย Google Cloud Search ทั้งใน Gmail และไดรฟ์ ไปจนถึงเอกสาร ชีต สไลด์ ปฏิทิน

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ถาม - ตอบ และจบงานอบรม

 777 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ