เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เตรียมเครื่องมือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน Laravel ด้วย docker และ Laravel sail บนระบบปฏิบัติการ windows

ขั้นตอนการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows

 

สิ่งที่ต้องติดตั้งมาก่อน

 1. Docker-desktop สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่ 
 2. WSL (Windows Subsystem for Linux) ศึกษาเพิ่มเติมที่
 3. โปรแกรม Visual Studio Code สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

ขั้นตอนการติดตั้ง Laravel sail

 1. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code และกดแป้นพิมพ์ ctrl+shift+P พิมพ์ค้นหา wsl ดังภาพให้เลือก WSL:connect to WSL
 2. เปิดเมนู Terminal ของ vscode ขึ้นมา ให้เลือก new Terminal ให้ไปที่ path ที่เราต้องการติดตั้ง ใช้คำสั่ง cd /home/local ดังภาพ

 3. พิมพ์คำสั่ง curl -s "https://laravel.build/example-app?with=mysql,redis" | bash| bash เพื่อติดตั้ง Laravel ผ่าน docker (ต้องเปิดโปรแกรม docker-desktop ขึ้นมาด้วยก่อนรัน command) โดยระบบจะใช้เวลาในการรันซักช่วงเวลานึง
  อธิบายเพิ่มเติม

        -  example-app สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นโปรเจคของเราได้ เช่น laravel-01

        -  คำสั่งดังกล่าวเป็นการเลือก service แค่ MySQL และ Redis ในการใช้งานเท่านั้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://laravel.com/docs/x/installation#choosing-your-sail-services
 4. เมื่อระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ path laravel-01 และใช้คำสั่ง cd laravel-01 และรันคำสั่ง./vendor/bin/sail up -d เป็นการเรียกใช้งาน service ของ laravel ให้ทำงาน
 5. ทดลองเข้า web browser ที่ URL http://localhost/ จะได้หน้าตาดังนี้


  แนะนำคำสั่งเพิ่มเติมที่เจอบ่อย
  ./vendor/bin/sail up -d = up service ขึ้นมาคล้ายๆกับ docker compose up -d
  ./vendor/bin/sail down = down service ขึ้นมาคล้ายๆกับ docker compose down
  ./vendor/bin/sail php artisan …. = เรียกใช้คำสั่ง php artisan ต่างๆ
  ./vendor/bin/sail npm install …. = เรียกใช้คำสั่ง npm install
  ./vendor/bin/sail npm run dev …. = เรียกใช้คำสั่ง npm run dev

  ข้อมูลจาก : ศรัณย์พงษ์  ศรีพูน
       


48 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 0 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
 • ปีนี้ : 0 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ