เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การกำหนดรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน Windows 10 และ Windows 11

ขั้นตอนสำหรับ Windows 10

1.คลิกที่ Start จากนั้นเลือก Setting 

2.คลิกที่ Accounts

3.คลิกที่ Sign-in options

4.คลิกที่ Password

5.คลิกที่ Add

6.ใส่รหัสผ่าน และคำใบ้รหัสผ่าน จากนั้นคลิก Next

   - การกำหนดรหัสผ่านควรมี 8 ตัวขึ้นไป

   - มีตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่และ ตัวสัญลักษณ์

7.คลิกที่ Finish

  • เมื่อเปิดเครื่องครั้งต่อไปคอมพิวเตอร์จะเรียกหารหัสผ่านที่ตั้งไว้

 


ขั้นตอนสำหรับ Windows 11

1.คลิกที่ Start จากนั้นเลือก Setting 

2.คลิกที่ Accounts จากนั้นเลือก Sign-in options

3.คลิกที่ Password จากนั้นเลือก Add

4.ใส่รหัสผ่าน และคำใบ้รหัสผ่าน จากนั้นคลิก Next

   - การกำหนดรหัสผ่านควรมี 8 ตัวขึ้นไป

   - มีตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่และ ตัวสัญลักษณ์

5.คลิกที่ Finish

- เมื่อเปิดเครื่องครั้งต่อไปคอมพิวเตอร์จะเรียกหารหัสผ่านที่ตั้งไว้

ข้อมูลจาก : ประภาส บุญเสมอกุล


42 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ