เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิธีการ Adopt อุปกรณ์ AP Unifi ใหม่ เข้า Controller

วิธีการ Adopt อุปกรณ์ AP Unifi ใหม่ เข้า Controller

สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนทำการ config

  1. อุปกรณ์ UniFi Access Point
  2. โปรแกรม PuTTY สามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่นี่
  3. Controller ที่ได้ทำการติดตั้งไว้

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ตั้ง ip เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เป็น 192.168.1.21 Subnet 255.255.255.0

2 นำ APมาทำการต่อสาย เข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำการ ssh โดยใช้โปรแกรม Putty ไปที่ IP 192168.1.20

3.ทำการ Login เข้าตัวอุปกรณ์ด้วย
   Username: ubnt
   Password: ubnt

4.ใช้คำสั้ง Set-Inform เพื่อทำการกำหนดที่อยู่controller ว่าจะให้อุปกรณ์ติดต่อกับ controller ใด โดยใช้รูปแบบคำสั่งดังนี้

set-inform http://yourhost:8080/inform

โดยให้ระบุโฮสของท่านว่าอยู่ IP อะไรหรือชื่อโฮสว่าอะไร เช่นตัวอย่าง set-inform http://ap-test.io:8080/inform หรือ http://192.168.1.1:8080/inform เป็นต้น

5.ทำการสลับสาย Lan เข้าเครือข่ายที่กำหนด ไว้สำหรับ manage AP

 

6.ดำเนินการเข้า controller เพื่อเข้าไปทำการกด Adopt อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเข้าไปใหม่

ข้อมูลจาก : นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข


57 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ