เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สร้างระบบเช็ครายชื่อผู้เข้าประชุมแบบง่ายๆ บน Google Sheets

สร้างระบบเช็ครายชื่อผู้เข้าประชุมแบบง่ายๆ บน Google Sheets

ในแต่ละการประชุม หากเราต้องการสรุปรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การสรุปรายงานการประชุมทำได้โดยง่ายและรวดเร็ว เราสามารถสร้างไฟล์รายชื่อ เพื่อให้สามารถติ๊กรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนแรก ให้เราสร้างไฟล์ Google Sheets พร้อมเตรียมรายชื่อผู้จะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด แบบนี้

ขั้นตอนที่ 2 ทำการแทรก ช่องทำเครื่องหมาย (Check Box) โดยเลือกเซลในคอลัมน์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมนู แทรก เลือก ช่องทำเครื่องหมาย

จะได้ช่อง Check Box ที่สามารถติ๊กเลือกได้

 ขั้นตอนที่ 3 ที่คอลัมน์ เข้าร่วมประชุม เราจะใช้ฟังก์ชั่นที่ชื่อว่า =FILTER(…….)

โดยจะทำการ Filter ข้อมูล รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงข้อมูลที่ A4:A30 โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ Filter เฉพาะข้อมูลที่มีการติ๊กที่ช่อง Check Box นั้นก็คือในช่วง B4:B30 ต้องมีค่าเท่ากับ TRUE

จากนั้นให้ใส่ฟังก์ชั่นที่ชื่อว่า IFEROR คลุมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันกรณีไม่มีข้อมูล

หลังจากนั้น สามารถทดลองติ๊กเลือกรายชื่อที่ช่อง Check Box ก็จะเห็นว่ารายชื่อจะเพิ่มในคอลัมน์ เข้าร่วมประชุมได้อัตโนมัติ

ในส่วนของคอลัมน์ ไม่เข้าร่วมประชุม ก็ทำได้เช่นกัน โดยทำการคัดลอกสูตร จากคอลัมน์ เข้าร่วมประชุม และเปลี่ยน จาก TRUE เป็น FALSE ซึ่งหมายถึงว่า Check Box ไม่ได้ทำการติ๊กอยู่

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ระบบไว้สำหรับติ๊กรายชื่อสำรวจผู้เข้าร่วมประชุมในการชุมต่างๆ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ที่เราติ๊กก็จะแสดงผลในคอลัมน์ เข้าร่วมประชุม รายชื่อที่ไม่ได้ติ๊ก ก็จะค้างอยู่ในคอลัมน์ ไม่เข้าร่วมประชุม97 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ