เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การลบ WiFi SSID บน Windows 10

          ปัจจุบันมีเครือข่ายไร้สายให้บริการกันอย่างแพร่หลายในทุกสถานที่ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้อย่างมากมาย จนบางครั้งทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้นการลบ WiFi SSID จึงเป็นวิธีการ reset การตั้งค่าการใช้งานใหม่เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

ขั้นตอนการลบรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ไม่ต้องการใช้งานบน Windows 10 มีดังนี้

  1. ไปที่ Start เลือก Setting

  1. เลือก Network & Internet

  1. เลือก WiFi

  1. เลือก Manage known networks

  1. จากนั้นเลือกรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ต้องการลบออกจากคอมพิวเตอร์ แล้วกด Forget

          เป็นอันเสร็จสิ้นการลบ WiFi SSIDTag : #wifi #ssid #network #windows10ข้อมูลจาก : ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว


70 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ