เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์

 

 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์)

             เมื่อวันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์วาสุกรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) โดยมี อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ผกาแก้ว/สวสว. ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ302 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ