Email: arit@rmutsb.ac.th

สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์

 

 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์)

             เมื่อวันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์วาสุกรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) โดยมี อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ผกาแก้ว/สวสว. ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค. 2566


237 ครั้ง