อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 1 ส.ค. 2562

 

 

อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

          วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) สำหรับอาจารย์และพนักงาน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เพื่อใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา โดยมีนายณัฐพล พรรณศิลป์ และนางสาวสุภาวี โคมน้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเเอง ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ภาพ : มุทิตา เรียบร้อย : ผกาแก้ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก242 ครั้ง