ประชุมบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ครั้งที่ 2/2563
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 4 มี.ค. 2563

 

          นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประชุมบุคลากรสำนัก ฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามงานภายในศูนย์พื้นที่ต่อไป เมื่อวันศุกร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก168 ครั้ง