งานเกษียณอายุราชการ ศูนย์วาสุกรี 2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2562

 

 

งานเกษียณอายุราชการ ศูนย์วาสุกรี 2562

                งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ “จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพศาลสโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : มุทิตา,ผกาแก้ว, สุวิชัย,ศราวุฒิ ข่าว : ผกาแก้ว

 270 ครั้ง