5 ส+3 วาสุกรี รอบที่ 3/2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 26 ส.ค. 2562

 

 

         วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส+3 เพื่อรับการตรวจความพร้อม ความเรียบร้อยของการให้บริการอุปกรณ์และสถานที่ นำตรวจโดย นายสิทธิชัย บุญสนิท และคณะกรรมการตรวจ 5ส+3 ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร และบุคลากรประจำศูนย์วาสุกรีเข้ารับการตรวจอย่างพร้อมเพียง

 

ภาพ/ข่าว : ผกาแก้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก251 ครั้ง