สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 19 ก.ค. 2562

    

    

       เมื่อวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ การขอใช้บัญชีรายชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต บริการอีเมล์ วิธีใช้งานระบบทะเบียนเบื้องต้น บริการห้องสมุด บริการห้องศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ วิธีสืบค้นหนังสือและฐานข้อมูลงานวิจัย ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ถ่ายภาพโดย : มุทิตา มาทมูล,ผกาแก้ว บุญวาส
ข่าวโดย : ผกาแก้ว บุญวาส

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก418 ครั้ง