เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูลหลักหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร | 728 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างหน่วยงาน | 1481 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการประจำสำนัก | 1300 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการประจำสำนัก 2019 - 2023 | 2916 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5200 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รางวัลคุณภาพ | 2089 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1302 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โลโก้ สัญลักษณ์ สวส | 5612 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ | 5684 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ข้อมูลติดต่อ | 9182 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | 865 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ข้อมูลให้บริการ/ดาวน์โหลด | 909 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงาน | 7807 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงสร้างหน่วยงาน | 5395 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ | 5406 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7324 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ