เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารจัดการภายใน
รายชื่อผู้ประสานงานและเฝ้าระวังระบบแม่ข่าย | 406 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล | 1114 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บันทึกการตรวจสอบสถานะระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย | 936 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บันทึกภาระงานตาม sop | 1878 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ