Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวทั้งหมด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 | 196 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 197 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 207 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล | 180 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. ครั้งที่ 6 (ARIT Net#6) | 172 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Google Workspace for Education Plus | 1163 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 240 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 199 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 188 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | 222 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | 229 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 174 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด ประจำปี 2565 | 184 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 171 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ ครั้งที่ 8/2565  | 223 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ 15 | 238 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีฉลองกฐิน และทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 | 251 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 298 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 306 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) สำหรับนักสร้างสุข มทร.สุวรรณภูมิ | 298 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว