งานสำนักงานศูนย์วาสุกรี
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ครั้งที่ 2/2563 | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมครั้งที่ 1/2563 สำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 52 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 68 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 119 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ ศูนย์วาสุกรี 2562 | 154 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
5 ส+3 วาสุกรี รอบที่ 3/2562 | 168 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 126 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 130 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 244 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว