งานสำนักงานศูนย์วาสุกรี
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ ศูนย์วาสุกรี 2562 | 71 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
5 ส+3 วาสุกรี รอบที่ 3/2562 | 88 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 66 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 74 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 106 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว