งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 49 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 38 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์สุพรรณบุรี | 171 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 154 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 195 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 155 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์สุพรรณบุรี | 145 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 167 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | 162 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 247 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 242 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 | 243 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 261 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | 291 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ  | 332 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign | 379 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น | 295 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word | 293 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 333 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 305 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว