Email: arit@rmutsb.ac.th

งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) | 60 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 62 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 115 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | 125 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 133 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 142 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 119 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ | 238 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form | 221 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 188 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | 253 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | 249 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 1739 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 239 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | 254 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี | 245 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว