งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 15 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์สุพรรณบุรี | 21 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 5/2562 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 14 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์สุพรรณบุรี | 28 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ศูนย์สุพรรณบุรี | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์สุพรรณบุรี | 31 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์สุพรรณบุรี | 14 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์สุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS | 14 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว