งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
กิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศล ศูนย์สุพรรณบุรี | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 44 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 242 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 205 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 191 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 204 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์สุพรรณบุรี | 145 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และบริการ สำนักวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี | 166 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 239 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี | 230 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมกิจกรรม 5 ส+3 2563 ครั้งที่ 1 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 174 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 133 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | 236 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 249 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์สุพรรณบุรี | 286 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 5/2562 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 219 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์สุพรรณบุรี | 310 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ศูนย์สุพรรณบุรี | 174 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร | 346 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว