งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์สุพรรณบุรี | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และบริการ สำนักวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี | 66 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมกิจกรรม 5 ส+3 2563 ครั้งที่ 1 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 48 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | 111 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 132 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 165 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์สุพรรณบุรี | 151 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 5/2562 สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 108 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์สุพรรณบุรี | 178 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ศูนย์สุพรรณบุรี | 95 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร | 137 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์สุพรรณบุรี | 226 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์สุพรรณบุรี | 94 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์สุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS | 92 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว