ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5 | 431 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS สำหรับผู้ดูแลระบบ | 377 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงาน WUNCA | 361 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 446 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM" ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา | 339 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมศูนย์สุพรรณบุรี | 302 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018 | 447 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 | 299 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี | 279 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 302 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 345 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT | 255 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 | 239 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP | 246 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560 | 276 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 225 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ | 250 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ARITNET#4 | 274 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล | 229 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
KM Day ประจำปีการศึกษา 2560 | 370 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว