ข่าวประชาสัมพันธ์
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 348 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 346 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 391 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 348 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 371 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 315 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 391 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 485 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์หันตรา | 304 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล | 279 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 316 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 790 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562 | 342 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล | 273 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561 | 573 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561 | 326 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 285 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
“ดอกทานตะวันบาน” โครงการหน้าบ้าน น่ามอง | 272 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 307 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ รับมอบธง พร้อมเป็นเจ้าภาพ ARITNET ครั้งที่ 6 | 531 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว