ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY 2558 | 63 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรผอ.กองนโยบายและแผน ๒๕๕๙ | 46 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรอธิการบดี ๒๕๕๙ | 45 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร สวส. ประจำปีการศึกษา 2558 | 43 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จาก มทร.อีสาน | 86 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 75 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ถวายพระพรชัยมงคล | 38 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 82 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2558 | 39 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 | 35 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมการมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ งานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ | 34 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง | 31 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 | 42 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑ | 65 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book ) iG Publishing | 52 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ | 33 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) | 88 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา | 51 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 36 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 | 49 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว