ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 601 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 606 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 675 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 573 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 549 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 509 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ | 325 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปีใหม่ 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 399 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 587 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 | 344 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 475 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 749 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 519 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 502 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 383 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 605 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 364 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 356 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 402 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว