ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ รับมอบธง พร้อมเป็นเจ้าภาพ ARITNET ครั้งที่ 6 | 220 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5 | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS สำหรับผู้ดูแลระบบ | 178 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงาน WUNCA | 126 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 124 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM" ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมศูนย์สุพรรณบุรี | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018 | 162 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 | 112 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี | 76 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 99 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 116 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560 | 99 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 47 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ | 68 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ARITNET#4 | 77 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว