Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. ครั้งที่ 6 (ARIT Net#6) | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Google Workspace for Education Plus | 1605 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 369 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 305 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | 319 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 244 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด ประจำปี 2565 | 258 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 256 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ ครั้งที่ 8/2565  | 320 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ 15 | 320 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีฉลองกฐิน และทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 | 309 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 378 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 410 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) สำหรับนักสร้างสุข มทร.สุวรรณภูมิ | 383 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ รอบ 3 ปี 6 เดือน | 351 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | 403 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การสร้างห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse spatial และวิธีการสร้างสื่อแบบ AR แบบง่ายๆ | 391 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว