ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 154 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 144 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 132 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 136 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 125 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 117 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 118 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 192 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์หันตรา | 100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล | 90 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 516 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562 | 126 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล | 88 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561 | 178 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561 | 129 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“ดอกทานตะวันบาน” โครงการหน้าบ้าน น่ามอง | 73 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว