ข่าวประชาสัมพันธ์
สวส.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล | 64 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 83 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 420 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562 | 98 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล | 73 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561 | 128 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561 | 105 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 99 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
“ดอกทานตะวันบาน” โครงการหน้าบ้าน น่ามอง | 61 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 84 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ รับมอบธง พร้อมเป็นเจ้าภาพ ARITNET ครั้งที่ 6 | 165 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5 | 162 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS สำหรับผู้ดูแลระบบ | 158 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงาน WUNCA | 100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM" ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา | 119 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมศูนย์สุพรรณบุรี | 83 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018 | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว