Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 189 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | 203 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 228 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รองอธิการบดีพบปะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ | 182 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 | 196 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 173 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 209 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีบวงสรวงอาคารบูรณะมงคล และพิธีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 194 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ | 185 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" ครั้งที่ 6/2564 | 222 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 271 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 245 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 226 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 258 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 226 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 245 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 213 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom | 205 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Sway | 217 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft Forms | 204 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว