ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS สำหรับผู้ดูแลระบบ | 113 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงาน WUNCA | 55 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 56 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM" ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา | 72 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมศูนย์สุพรรณบุรี | 42 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018 | 97 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 | 56 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี | 36 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 | 29 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP | 30 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560 | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 16 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ARITNET#4 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล | 22 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
KM Day ประจำปีการศึกษา 2560 | 29 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว