ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 424 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 319 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 294 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 390 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 | 343 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 417 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์นนทบุรี | 363 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 496 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 340 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 171 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร | 261 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 368 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 444 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมใจทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล 2563 | 274 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ | 265 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 366 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 1 ปี 6 เดือน | 322 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 470 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 382 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทำบุญตักบาตรวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เนื่องใน วันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล | 370 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว