Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 983 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
“คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔”บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 637 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับ ซิป้า เนคเทค และเอทีเอสไอ ปั้นคนไอทีป้อนตลาดโลก | 703 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2553 | 680 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2551 | 711 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
บุคลากรตัวอย่างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี | 688 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2553 | 594 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2552 | 702 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว