ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | 140 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 243 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 94 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 249 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 236 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 195 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 138 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ | 97 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ปีใหม่ 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 193 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 216 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 | 88 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 169 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 373 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 202 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 174 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 99 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 276 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 133 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 136 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว