ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 84 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 81 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 76 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 71 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 67 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 75 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 103 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์หันตรา | 42 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล | 33 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 40 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 36 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562 | 68 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล | 40 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561 | 80 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561 | 65 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
“ดอกทานตะวันบาน” โครงการหน้าบ้าน น่ามอง | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 54 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ รับมอบธง พร้อมเป็นเจ้าภาพ ARITNET ครั้งที่ 6 | 65 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5 | 106 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว