ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM Day ปีการศึกษา 2561 | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
“ดอกทานตะวันบาน” โครงการหน้าบ้าน น่ามอง | 7 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี | 10 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ รับมอบธง พร้อมเป็นเจ้าภาพ ARITNET ครั้งที่ 6 | 11 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5 | 17 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย LMS สำหรับผู้ดูแลระบบ | 17 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงาน WUNCA | 10 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 14 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM" ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา | 8 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมศูนย์สุพรรณบุรี | 6 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018 | 14 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 | 7 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี | 9 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 8 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 8 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT | 9 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 | 6 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP | 6 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560 | 11 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว