ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 152 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 | 70 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 121 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 270 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 158 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 147 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 74 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 230 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 103 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 123 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 133 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 105 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 116 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 113 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 109 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 102 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 103 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 110 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 159 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์หันตรา | 84 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว