Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา | 189 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA) | 192 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 194 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | 208 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมโครงการ เสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลในอาเซียน Asean digital literacy programme (ADLP) | 212 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 241 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 212 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 | 196 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 197 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 209 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล | 181 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. ครั้งที่ 6 (ARIT Net#6) | 174 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Google Workspace for Education Plus | 1167 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 241 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 201 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 189 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | 223 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | 230 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 175 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด ประจำปี 2565 | 185 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว