ข่าวประชาสัมพันธ์
“คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔”บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 36 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับ ซิป้า เนคเทค และเอทีเอสไอ ปั้นคนไอทีป้อนตลาดโลก | 41 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2553 | 37 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2551 | 47 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
บุคลากรตัวอย่างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี | 126 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2553 | 52 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2552 | 48 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว