ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" ครั้งที่ 6/2564 | 38 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 44 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 35 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 48 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom | 36 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Sway | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft Forms | 47 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft OneDrive | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 61 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม”ราชมงคล” | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การนำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยี Augmented-Reality (AR) นำชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | 55 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 194 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ครั้งที่ 2/2564 | 163 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 166 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย “กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563” | 189 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว