ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 22 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 27 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 46 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 34 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 37 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 24 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 22 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์หันตรา | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล | 14 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 17 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 13 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562 | 14 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล | 18 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561 | 26 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว