ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 14 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมใจทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล 2563 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ | 46 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 43 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 1 ปี 6 เดือน | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 87 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 78 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทำบุญตักบาตรวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เนื่องใน วันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล | 66 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 83 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 88 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 44 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน | 35 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 | 111 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 127 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 | 137 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 178 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 182 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 205 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 307 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว