Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 | 23 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | 35 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 103 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ” | 102 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร | 99 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัล โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 61 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือ ตำราวิชาการฯ | 97 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account | 72 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 | 62 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร | 82 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign | 88 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | 150 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล” | 143 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 178 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจาปีพุทธศักราข 2566 | 275 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | 247 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) | 273 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | 260 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว