ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 23 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 97 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 68 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” | 99 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 154 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS” | 114 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน” | 232 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 83 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | 68 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 146 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 61 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 163 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 138 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 149 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 95 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ | 74 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ปีใหม่ 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 154 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว