ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 38 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 85 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 75 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 89 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 48 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ | 52 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปีใหม่ 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 92 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 107 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 | 48 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 79 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 172 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 114 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 109 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 52 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 164 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 79 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 98 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 108 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว