ข่าวประชาสัมพันธ์
สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ | 14 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปีใหม่ 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 17 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 19 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 77 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 58 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 67 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 74 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 57 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 68 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 64 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 55 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 53 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 55 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 47 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว