Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA) | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | 55 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมโครงการ เสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลในอาเซียน Asean digital literacy programme (ADLP) | 74 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 58 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 73 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 | 54 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 56 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 53 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล | 46 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. ครั้งที่ 6 (ARIT Net#6) | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Google Workspace for Education Plus | 341 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 56 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 50 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 52 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | 72 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | 60 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 53 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว