งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" ครั้งที่ 6/2564 | 38 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 44 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การบำรุงรักษาฯศูนย์นนทบุรี | 59 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 52 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 38 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 154 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 194 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ครั้งที่ 2/2564 | 163 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 155 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 166 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | 113 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | 162 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “อบรมออนไลน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นการสร้างวีดีโอง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint” | 325 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013” | 291 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์นนทบุรี | 248 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตรวจสอบความพร้อม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 | 246 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 268 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นนทบุรี | 307 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว