งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562 | 148 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 258 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 249 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 215 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 209 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 147 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สรุปผังและอุปกรณ์เครือข่าย 4 ศูนย์พื้นที่ | 153 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 225 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 | 245 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม | 262 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล | 161 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงาน SOP ประจำเดือน | 348 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 306 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บันทึกการตรวจสอบสถานะระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย | 158 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บันทึกภาระงานตาม sop | 213 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนผังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย | 225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นำเสนอระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ (Meeting Room e-Booking) | 246 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ้อมแผนป้องกันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ | 244 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 237 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว