งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปผังและอุปกรณ์เครือข่าย 4 ศูนย์พื้นที่ | 12 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 19 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม | 119 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล | 45 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงาน SOP ประจำเดือน | 90 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 114 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บันทึกการตรวจสอบสถานะระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย | 49 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บันทึกภาระงานตาม sop | 62 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แผนผังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย | 96 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นำเสนอระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ (Meeting Room e-Booking) | 83 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ้อมแผนป้องกันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ | 79 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 97 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว