งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 70 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานการประชุม | 72 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน | 117 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 108 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 145 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 136 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 173 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 229 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 251 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 177 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | 225 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 360 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 397 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 362 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 468 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” | 456 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | 335 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | 404 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว