งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม | 58 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายงาน SOP ประจำเดือน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 34 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บันทึกการตรวจสอบสถานะระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บันทึกภาระงานตาม sop | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แผนผังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นำเสนอระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ (Meeting Room e-Booking) | 23 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ้อมแผนป้องกันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ | 20 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 22 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว