งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 9 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 47 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนะนำการใช้งานเครื่องมือ google g-suite และ microsoft 365 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 169 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 161 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 274 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” | 221 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | 182 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | 199 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS” | 241 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 190 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 122 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 117 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 105 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Microsoft Office | 342 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 135 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
oCam | 233 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว