Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567   | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | 34 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | 58 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | 40 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 631 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) | 46 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | 81 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 35 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย | 75 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) | 339 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC) | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส. | 12235 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม | 74 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน | 70 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | 65 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วิธีลบแคช ประวัติการท่องเว็บในเบราเซอร์ | 365 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Cybersecurity Roadmap | 145 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายชื่อผู้ประสานงานและเฝ้าระวังระบบแม่ข่าย | 307 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว