Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” | 1188 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 1609 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน” | 1820 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 1625 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 941 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 885 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 867 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 784 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Microsoft Office | 1827 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 789 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
oCam | 1510 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | 838 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
webex | 2769 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | 806 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | 829 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
loom | 2372 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Google Drive | 2358 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Microsoft Teams | 5007 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
 Zoom Cloud Meeting | 6368 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 821 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว