Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567   | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) | 33 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | 34 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สอนไดคัทผมเนียนกริ๊บ 10 วิ ด้วย Adobe Photoshop | 8 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Line Chatbot เพื่อแสดงข้อมูลจาก Google sheet | 51 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | 58 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | 40 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคความรู้เบื้องต้นและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง | 52 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
วิดีโออบรม.... | 1 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการออกแบบสื่อนำเสนอรูปแบบ Infographic | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | 81 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC) | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | 65 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 152 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร | 121 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign | 113 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva | 165 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | 201 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว