งานเทคโนโลยีการศึกษา
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 26 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 24 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 23 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 69 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | 74 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” | 100 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 155 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน” | 233 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 70 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 64 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 56 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 50 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Microsoft Office | 206 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 75 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
oCam | 129 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | 69 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
webex | 488 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | 98 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | 99 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว