Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 58 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | 145 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การสร้างห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse spatial และวิธีการสร้างสื่อแบบ AR แบบง่ายๆ | 164 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ | 168 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 1525 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | 286 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | 326 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 305 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | 289 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | 324 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โรงเรียนมาบพระจันทร์ | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรม Software Office Thai WPS | 341 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 412 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 397 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 365 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 341 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Sway | 352 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft Forms | 332 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว