Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | 133 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere | 178 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Genially | 204 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การสร้าง Google AppSheet | 227 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 204 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างห้องประชุมด้วย Spatial | 174 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอ บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 (RUSCON 6) | 166 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | 196 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | 122 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 172 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 240 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | 299 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การสร้างห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse spatial และวิธีการสร้างสื่อแบบ AR แบบง่ายๆ | 293 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ | 314 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 2062 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | 430 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | 444 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 444 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | 419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว