งานเทคโนโลยีการศึกษา
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 9 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 48 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 93 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 171 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 150 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 162 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 197 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | 199 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” | 249 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 345 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน” | 577 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 190 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 122 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 117 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 105 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Microsoft Office | 344 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 135 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว