งานเทคโนโลยีการศึกษา
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 20 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | 25 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2562 | 24 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 | 20 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | 25 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562 | 27 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 | 68 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 77 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา | 110 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมการตัดต่อวีโอเบื้องต้น | 61 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค. 62 | 48 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 86 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ IEC2019 | 112 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
จัดอบรม การใช้งาน Google Apps | 54 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 27 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 29 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว