งานเทคโนโลยีการศึกษา
loom | 9 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 4 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Teams | 24 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา | 154 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การใช้งาน "Google Meet" สำหรับผู้สอน | 59 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รวบรวมจดหมายข่าว | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา 2/2563 | 36 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 86 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 75 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 89 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 48 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 107 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | 74 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2562 | 69 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 | 52 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | 55 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562 | 54 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว