งานเทคโนโลยีการศึกษา
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา | 27 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมการตัดต่อวีโอเบื้องต้น | 18 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 22 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค. 62 | 12 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 17 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ IEC2019 | 31 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จัดอบรม การใช้งาน Google Apps | 12 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว