เอกสารดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ฯ | 77 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | 209 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน uTalk ผ่านคอมพิวเตอร์ | 409 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มใบลา / ขออนุญาตออกนอกสถานที่ / การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1024 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว