ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน | 183 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (2562 - 2565) | 69 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน | 273 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
บุคลากร | 532 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
งานงบประมาณ | 55 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว