ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | 1024 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 239 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (2562 - 2565) | 127 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน | 477 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร | 1652 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานงบประมาณ | 141 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว