ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | 750 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 135 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (2562 - 2565) | 94 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน | 342 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร | 1143 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานงบประมาณ | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว