งานบริหารและพัฒนาระบบ
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 25 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 23 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 154 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 83 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ฯ | 77 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานแผนและงานงบประมาณ | 269 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | 69 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 146 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 135 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน | 899 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 138 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 95 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | 209 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 152 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 121 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์สุพรรณบุรี | 240 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯครั้งที่ 1/2562 | 289 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานบริการวิชาการ รับประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 947 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถิติการปฏิบัติงานบุคลากร | 716 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว