งานวิทยบริการ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 19 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 35 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | 71 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่7/2562 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 77 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO ณ ศูนย์หันตรา | 64 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 80 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 66 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร | 42 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ TDC | 32 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 | 194 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บรรณารักษ์ ร่วมโครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 4 | 97 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 42 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว