งานวิทยบริการ
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2563 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 85 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 75 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 89 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 48 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 107 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 119 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 131 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | 111 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 138 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 172 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 114 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 109 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | 150 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่7/2562 | 93 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 164 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว