งานวิทยบริการ
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 11 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แบบสำรวจความต้องการและรายชื่อหนังสือ | 121 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 13/2563 | 36 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 83 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 88 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 182 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
E-book ทรัพยากรสารสนเทศ | 376 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 242 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 205 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 191 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 204 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 264 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2563 | 198 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 239 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 263 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 257 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 228 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 218 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 164 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว