งานวิทยบริการ
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 9 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 47 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
E-book ทรัพยากรสารสนเทศ | 265 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 169 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 161 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 129 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 170 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 243 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2563 | 176 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | 249 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 235 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | 195 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | 138 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 216 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 228 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 241 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | 218 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว