งานวิทยบริการ
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่7/2562 | 10 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
อบรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO ณ ศูนย์หันตรา | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 | 107 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บรรณารักษ์ ร่วมโครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 4 | 48 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว