ข่าวทั้งหมด
อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 14 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 11 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 14 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563 | 15 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2563 | 14 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แบบสำรวจความต้องการและรายชื่อหนังสือ | 121 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศล ศูนย์สุพรรณบุรี | 31 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมใจทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล 2563 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ | 46 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 43 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 1 ปี 6 เดือน | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม 2563” ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 27 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 87 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 13/2563 | 36 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 78 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทำบุญตักบาตรวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เนื่องใน วันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล | 66 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 83 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว