ข่าวทั้งหมด
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทำบุญตักบาตรวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เนื่องใน วันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล | 6 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 9 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 48 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
แผนการดำเนินการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนะนำการใช้งานเครื่องมือ google g-suite และ microsoft 365 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 93 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 | 98 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 139 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 | 63 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
E-book ทรัพยากรสารสนเทศ | 265 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 171 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 149 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 162 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 275 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” | 223 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 196 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว