ข่าวทั้งหมด
E-book ทรัพยากรสารสนเทศ | 86 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 25 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 23 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 23 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 97 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 68 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | 74 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” | 99 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 153 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS” | 114 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน” | 232 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 83 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 70 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 50 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Microsoft Office | 206 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว