ข่าวทั้งหมด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 3 ครั้ง เมื่อ 8 ชั่วโมงที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 3 ครั้ง เมื่อ 8 ชั่วโมงที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 24 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา | 26 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 29 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 20 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม | 58 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 36 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 27 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 49 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายงาน SOP ประจำเดือน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บันทึกการตรวจสอบสถานะระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บันทึกภาระงานตาม sop | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คู่มือการใช้งานต่าง ๆ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 22 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว