วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

    

 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

           เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญอาคารบูรณมงคล ณ บริเวณชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : เพจ RUS  ข้อมูล : เพจ RUS  เรียบเรียง : เพจ RUS  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์119 ครั้ง