ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์นนทบุรี

 

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์นนทบุรี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ "การเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา" ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์นนทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดและให้ปัจฉิมโอวาท ณ หอประชุมอาคารราชมงคล (36) ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : เพจ @RUS  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์184 ครั้ง