พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมไพศาล ระลึกโปรดเกล้า บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : มุทิตา  ข้อมูล : ผกาแก้ว  เรียบเรียง : ผกาแก้ว  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์28 ครั้ง