กิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศล ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

กิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศล

              เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : พรชัย/การันต์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์32 ครั้ง