สวส.ร่วมใจทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล 2563

 
 

สวส.ร่วมใจทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล 2563

         เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมร่วมใจทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว


ภาพ: จุรีพร/ชรัช จัดทำ: จุรีพร43 ครั้ง