สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

 
 

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

               เมื่อวันเสาร์ที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีฉลององค์กฐิน และพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานฝ่ายฆราวาส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แขกผู้มีเกียรติ และ ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ประธานอุปถัมภ์ คุณครูปราณี อยู่ประสิทธิ์ พร้อมครอบครัว ถวายตาลปัตรรองที่ระลึก ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา และนำผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดคลองขอม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และพระปลัด วิทยา สุนฺทรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคลองขอม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 เพื่อสมทบสร้างประตูวัดและบูรณะศาสนสถานภายในวัดรวมจำนวนเงิน 946,718.25 บาท

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว


ภาพ : พงษ์พันธุ์/พรชัย/ณัฐวัฒน์/การันต์ จัดทำข่าว : เบ็ญจวรรณ์45 ครั้ง