มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม 2563” ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม 2563” ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

             เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธี จากนั้นรับมอบของขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณ และร่วมรับประทานอาหาร


28 ครั้ง