บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 ก.ย. 2563

 

 

บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา

         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : นัฐพล  ข้อมูล : จุรีพร  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์28 ครั้ง