การนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 2 ต.ค. 2563
ท่านสามารถขอนำข้อมูล ข้อความ เอกสารและข่าวต่างๆ ลงในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ โดย

1) จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการนำขึ้นเว็บในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

2) กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม /files/2/downloads_2008-06-06_FormUploadWeb.docx  
        

 
3) จัดส่งที่ 
E-mail : webmaster@rmutsb.ac.th หรือ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel. : 0 2969 1369-74 ต่อ 2542 Fax. : 0 2525 2682
VoIP : 11011
 
4) เงื่อนไขการนำขึ้นเว็บไซต์ 
ข้อมูลที่ขึ้นเว็บจะต้องเป็นข้อมูลจากดิจิตอลไฟล์เท่านั้น
ส่งข้อมูลล่วงหน้า อย่างน้อย วันทำการ 
ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลเพื่อความเหมาะสมในการจัดวาง
ขอสงวนสิทธิ์การนำข้อมูลขึ้น - ลง เว็บตามความเหมาะสม
ผู้ส่งข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
ในกรณีไม่มีชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้รับรองข้อมูล ผู้ดูแลระบบไม่สามารถให้บริการได้

5) ประเภทของไฟล์ 
.doc , xls , ppt , pdf , jpg , gif , rar , zip


139 ครั้ง