จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 10 ก.ค. 2563

 

 

จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้

            เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณรอบ ๆ อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สมัย  ข้อมูล : จุรีพร  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์163 ครั้ง