อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 19 พ.ค. 2563

อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book

      เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book (http://ebook.rmutsb.ac.th) สำหรับผู้ดูแล และผู้ใช้งาน เพื่อนำระบบไปใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลประกอบการเรียนการสอน โดยมีตัวแทนจากบริษัทเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบางปะอิน อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สมัย  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์183 ครั้ง