โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS”
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 8 พ.ค. 2563

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS” ผ่านเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) วิธีการติดตั้งโปรแกรม OBS 2) การเริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน เช่น การสร้างและควบคุม Source, ประเภทของ Source ที่เรียกใช้งาน, การเปลี่ยนพื้นหลังฉาก และการตั้งปุ่มคีย์ลัด 3) การใช้โปรแกรม OBS เพื่อการบันทึกวีดีโองาน เมื่อวันพุธที่ที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีนายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์242 ครั้ง