สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 1 ส.ค. 2562

   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

     ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมโครงการจิตรอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากุรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สวนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ : ชรัช/นัฐพล  ข้อมูล : มทรส.  เรียบเรียง : มทรส.  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก41 ครั้ง