Email: arit@rmutsb.ac.th

Google Classroom

        Classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลาเช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับผู้เรียน แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟสำหรับแต่ละงานและผู้เรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคนผู้เรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้สอนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน

การเข้าใช้งาน/การดาวน์โหลด

Android IOS
https://classroom.google.com/

คู่มือการใช้งาน (Manual)

สำหรับผู้สอน สำหรับผู้เรียน

 


อินโฟกราฟิก (Infographic)

ขั้นตอนการใช้งาน การเพิ่ม Meet ใน Classroom

วิดีโอ (Video)

ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นตอนการใช้งาน (งานของชั้นเรียน Classwork)

แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ)


การใช้งาน Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00-15.00น. โดยงานเทคโนโลยีการศึกษา
   
   

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากภายนอก [คลิก]

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 7 เม.ย. 2563


6205 ครั้ง